Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Εάν η εκπαίδευση είχε πράγματι σχέση με την μάθηση ...

Εάν η εκπαίδευση είχε πράγματι σχέση με την μάθηση τότε: 

  • θα αφήναμε τα παιδιά να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και μετά θα τούς δίναμε την κατάλληλη υποστήριξη για να βρουν τις δικές τους απαντήσεις.
  • θα βλέπαμε ότι το να ανακατεύονται τα παιδιά με πράγματα, σαν μια μαθησιακή ευκαιρία στη φυσική, και όχι σαν κάτι άχρηστο